Szkoła Podstawowa

Uchwała Nr 42O/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/22 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Oddział Przedszkolny

Uchwała nr 423/XXX/2017 Rady Gminy Lesznowola

Uchwała nr 419/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Oświadczenie o kontynuacji nauki przez rodzeństwo

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o zamieszkiwaniu w gminie Lesznowola

Oświadczenie o wielodzietności