SEMINARIUM ERASMUS+

W dniach 22-24 listopada 2023 r. w stolicy Portugalii, Lizbonie, odbyło się międzynarodowe seminarium dotyczące edukacji włączającej: UNITY IN DIVERSITY: A DIVERSITY, EQUITY & INCLUSIVE CELEBRATION THROUGH ERASMUS+ MINDSET

W wydarzeniu tym uczestniczyło 42 nauczycieli z różnych państw europejskich oraz przedstawiciele Agencji Narodowych. Wśród uczestników znalazła się oddelegowana z naszej szkoły nauczycielka języków obcych p. Agnieszka Ochinowska.

Seminarium składało się z trzech dni wykładów, prelekcji oraz warsztatów, w trakcie których uczestnicy mogli wymieniać się dobrymi praktykami oraz pomysłami dotyczącymi projektów międzynarodowych. Tematyka wykładów skupiała się wokół edukacji włączającej, korzyści ze wspierania odmienności i różnorodności oraz negatywnych wpływów dyskryminacji i wyłączenia w społeczeństwie i w edukacji.

Udział w tak inspirującym wydarzeniu to okazja do pogłębienia wiedzy, a także zawarcia nowych znajomości, które mogą być przydatne podczas organizacji projektów międzynarodowych oraz wymian nauczycieli (job shadowing).

Categories: Aktualności