Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 dla klas 2-8

Szanowni Państwo,
rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 dla uczniów klas 2-8 odbędzie się stacjonarnie w głównym budynku szkoły przy ul. Ks. H. Słojewskiego 1.

W związku z zagrożeniem epidemicznym do budynku szkoły zapraszamy wyłącznie uczniów.

Spotkania z dyrektorem w dniu 1 września 2020 r. odbędą się w formie transmisji poprzez aplikację Teams w następujących godzinach:

godz. 10.00 – spotkanie z rodzicami i uczniami klas 2-3 – link tutaj,
godz. 12.30 – spotkanie z rodzicami i uczniami klas 4-8 – link tutaj

Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem poszczególnych oddziałów otrzymacie Państwo od wychowawców i nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego, dlatego prosimy o zalogowanie się do niego – instrukcja jest dostępna na stronie internetowej szkoły
http://lazy.edu.pl/index.php/jak-zalogowac-sie-do-dzienniczka-ucznia/

Wychowawcy będą oczekiwać na uczniów klas 2 – 4 przed budynkiem szkoły przy ul. Słojewskiego 1.

  • Wychowawcy klas 2 przy wejściu do segmentu B od strony orlika

p. Dominika Zawadzka – klasa 2 a
p. Ewa Waliszewska – klasa 2 b
p. Urszula Tokaj – klasa 2 c
p. Aneta Ochnik – klasa 2 d

  • Wychowawcy klas 3 przy wejściu głównym

p. Anna Kozłowska – klasa 3 a
p. Wioletta Szczepańska – klasa 3 b
p. Urszula Pieniążkiewicz – klasa 3 c
p. Beata Czeladko – klasa 3 d

  • Wychowawca klasy 4a p. Alicja Ziemba przy wejściu głównym
  • Wychowawcy klas 4b, 4c przy wejściu za segmentem sportowym
    i wewnętrznym dziedzińcem przy sali E1

p. Urszula Bulicz – klasa 4 b
p. Joanna Oleksak – klasa 4 c

Uczniowie klas 5-8 sami kierują się do wyznaczonych sal.

Jeśli istnieje potrzeba zapewnienia Państwa dzieciom opieki świetlicowej w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, prosimy o kontakt z wychowawcą świetlicy w poszczególnych oddziałach:

Klasy drugie:

2a – p. Agnieszka Skiba a.skiba@lazy.edu.pl
2b – p. Kinga Marszał k.marszal@lazy.edu.pl
2c – p. Konrad Kuźmiński k.kuzminski@lazy.edu.pl
2d – p. Dorota Kapusta d.kapusta@lazy.edu.pl

Klasy trzecie:
3 a – p. Maciej Dąbek m.dabek@lazy.edu.pl
3 b – p. Alicja Solska a.solska@lazy.edu.pl
3 c – p. Robert Kępka r.kepka@lazy.edu.pl
3 d – p. Wiesława Smolińska w.smolinska@lazy.edu.pl

Klasy czwarte:
4 a – p. Katarzyna Mamla k.mamla@lazy.edu.pl
4 b – p. Marzena Tuzinek m.tuzinek@lazy.edu.pl
4 c – p. Edyta Skrzypek e.skrzypek@lazy.edu.pl

Uczniów starszych klas, wymagających opieki świetlicowej proszę zgłaszać
do sekretariatu szkoły sekretariat@lazy.edu.pl

Do kierownika stołówki m.kiljanczyk@lazy.edu.pl proszę zgłaszać informacje, które dzieci będą korzystały ze szkolnych obiadów od 2 września 2020 r., a także – w przypadku korzystania ze świetlicy pierwszego dnia w szkole – które dzieci będą korzystały z obiadu w dniu 1 września 2020 r.

Spotkania dzieci z dyrektorem i wychowawcą będą trwały ok. 1,5 godziny.
Proszę o odbieranie dzieci przez upoważnione osoby w wyznaczonych godzinach (bez gromadzenia się na dziedzińcu) i w ustalonych miejscach. Jeśli dzieci nie zostały zgłoszone do świetlicy, zostaną odprowadzone do wyznaczonych wyjść przez wychowawcę klasy o podanej w tabeli godzinie.
Prosimy rodziców i opiekunów o niewchodzenie do budynku szkoły oraz założenie maseczki podczas przyprowadzania/odbierania dzieci. Dzieci również powinny zostać wyposażone w maseczki, które będą mogły zdjąć po zajęciu miejsc w sali.
Wymagane jest utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 m. Prosimy,
aby z wychowawcami kontaktować się wyłącznie online lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Jeśli dzieci pozostaną w świetlicach, prosimy o zgłoszenie pracownikowi portierni potrzeby odebrania dziecka i złożenie podpisu na portierni przez osobę upoważnioną do odbioru. Obowiązuje maseczka, dezynfekcja rąk, zasada niewchodzenia za szklane drzwi. Podczas odbioru dziecka możecie Państwo zostać poproszeni o potwierdzenie tożsamości.
Dokumenty, które są wymagane w szkole, zostaną Państwu przekazane w koszulkach za pośrednictwem dzieci. Prosimy o ich wypełnienie oraz zwrot w tych samych koszulkach.

Szczegółowy harmonogram spotkań uczniów (godziny przyjścia i zakończenia spotkania, miejsca) przedstawia poniższa tabela:

Categories: Aktualności