Ważne!

Zawieszenie zajęć w szkole

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410) w dniach od 12 marca do 25 marca 2020 r. zajęcia w szkołach są zawieszone. W czwartek i piątek (12-13 marca) organizowane są zajęcia opiekuńcze. Proszę o zgłaszanie potrzeb w tym zakresie do wychowawców klas.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach

Categories: Aktualności