XXIV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych

W dniu 3.12.2021r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiźnie odbyły się XXIV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych. Organizatorem zawodów był Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, Powiatowy Związek Sportowy w Wołominie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Leśniakowiźnie.

Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej zostały objęte patronatem honorowym Marszałka województwa mazowieckiego Pana Adama Struzika i były współfinansowane przez Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego.

Celem turnieju jest popularyzacja gry w szachy jako dyscypliny sportowej i jednej z form spędzania wolnego czasu, podwyższanie kwalifikacji szachowych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację, wyłonienie Drużynowego Szkolnego Mistrza Mazowsza Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. Turniej tworzył również doskonałą okazję do integracji środowiska uczniowskiego ze względu na wspólne zainteresowania.

Zgodnie z informacją podaną na stronie szkoły w Leśniakowiźnie do zawodów w kategorii „Dzieci” przystąpiło 36 uczestników z 9 szkół. Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 4 rund, w których tempo gry dla zawodnika wynosiło 10 minut (runda 20 min). O kolejności miejsc decydowała suma zdobytych dużych punktów (tzw. meczowych: wygranie meczu – 2p., remis -1p., przegrana – 0p.), a w przypadku jej równości kolejno suma punktów małych na wszystkich szachownicach (wygrana 1p., remis 0,5p., przegrana -0 p.), wartościowanie pełne Buchholza, wynik bezpośredniego spotkania, losowanie.

Turniej prowadzili sędziowie: Sędzia Główny – p. Andrzej Szewczak , sędzia p. Marek Prus, sędzia p. Andrzej Koseski.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach, reprezentowana przez naszą wspaniałą drużynę w składzie: Blanka Ejsymont (3d), Eryk Ejsymont (1b), Jan Baranowski (5a), Julia Cheda (5c) zdobyła I miejsce w kategorii „Dzieci” i weźmie udział w Mistrzostwach Polski jako reprezentant województwa mazowieckiego.

Gratulujemy naszym uczniom, ich rodzicom, trenerowi UKS Lolek p. Maciejowi Nurkiewiczowi i p. Łukaszowi Szczęsnemu, nauczycielowi wychowania fizycznego opiekującymi się szkolną drużyną podczas zawodów.

Anna Łupińska
Dyrektor szkoły

Categories: Aktualności, konkursy