Zebrania z rodzicami klas 4-8

Szanowni Rodzice,

zapraszamy na zebrania poświęcone śródsemestralnej analizie osiągnięć w nauce i zachowaniu.

16 listopada (środa)  

Klasy 4 -5 oraz 7b, godz. 17.00

KlasaSalaWychowawcaNauczyciel współorganizujący
4aD17p. Marzanna Kozłowskap. Magdalena Szeliga
4bE12p. Milena Wojciechowska
4cD26p. Magdalena Maleszykp. Agnieszka Biniewicz
4dE1p. Dorota Brożekp. Monika Marczak
5aE8p. Marek Wąsikowski
5bE4p. Anna Sobolewska
5cE17p. Marzena Woźniak
5dE14p. Artur Kitkap. Marzena Tuzinek
p. Edyta Mroczek
7bE2p. Anna Rusekp. Ewelina Michalska

Podczas zebrania będzie obecna:
psycholog szkolny p. Barbara Kaczkowska – gabinet psychologa

17 listopada (czwartek)  

Klasy 6 oraz 7a, godz. 17.00

KlasaSalaWychowawcaNauczyciel współorganizujący
6aE8p. Krzysztof Gosek
6bE15p. Urszula Bulicz
6cE1p. Joanna Oleksak
7aE24p. Aldona Duszap. Urszula Kurtz

Podczas zebrania będą obecne:

pedagog szkolny, p. Małgorzata Kowalska-Dymek – gabinet pedagoga

psycholog szkolny p. Barbara Kaczkowska – gabinet psychologa

23 listopada (środa) 
Klasa 7c, godz. 17.00

KlasaSalaWychowawcaNauczyciel współorganizujący
7cB4p. Justyna Zabielska

24 listopada (czwartek) – klasy 8

godz. 17.00 – spotkanie z dyrekcją i doradcą zawodowym

godz. 18.00 – spotkanie z wychowawcami klas

KlasaSalaWychowawcaNauczyciel współorganizujący
8aE21p. Krzysztof Łupińskip. Anna Siberska
8bE15p. Magdalena Sokołowskap. Agnieszka Tassawar
8cE14p. Iwona Sałkiewiczp. Dorota Kapusta

Podczas zebrania będzie obecna:
pedagog szkolny, p. Anna Kowacka – gabinet pedagoga

Categories: Aktualności