Akcja Zima 2021 – podziękowanie

W tym roku „Akcja Zima” przebiegała pod hasłem „Odkryj swój potencjał”. Uczniowie z klas 1-3 mieli możliwość zmierzyć się z wieloma wyzwaniami i wśród podjętych, różnych aktywności rozpoznać te, dzięki którym najlepiej mogli wyrazić siebie.

Uczestniczyli w zajęciach tanecznych, artystycznych, sportowych, teatralnych. Mogli wspólnie bawić się ze sobą i rozmawiać. Pragnę serdecznie podziękować nauczycielom i instruktorom za inspirujące zajęcia, rozbudzające ciekawość oraz przynoszące uczniom nowe doświadczenia:

  • Pani Marioli Pietrasiak, nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej,
  • Pani Monice Mordel, katechetce,
  • Pani Joannie Zielińskiej – animatorce zabaw dla dzieci, instruktorowi GOK w Lesznowoli,
  • Pani Dorocie Jastrzębskiej-Sabale – instruktorowi tańca, animatorce zabaw dla dzieci,
  • Pani Urszuli Kuligowskiej –  instruktorowi ceramiki i rękodzieła  w GOK Lesznowola,
  • Pani Edycie Koźniewskiej – wychowawcy świetlicy w GOK Łazy,
  • Pani Karolinie Kieś – instruktorowi plastyki w Domach Kultury (GOK Lesznowola i GOK Tarczyn),
  • Pani Anicie Kochanowskiej-Cydzik – instruktorowi ds. teatralnych i organizacji kultury – GOK Lesznowola,
  • – Panu Maciejowi Millerowi – trenerowi karate (klub karate KyokushinToshi).

Możliwość odkrywania swoich talentów, poszukiwanie i rozwijanie zainteresowań, dobra zabawa w gronie rówieśników, w bezpiecznym i wspierającym środowisku to podstawy rozwoju i tworzenia satysfakcjonujących relacji społecznych.

Akcja Zima została zrealizowana dzięki współpracy ze szkołą przedstawicieli lokalnego środowiska: Dyrekcji GOK w Lesznowoli, Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień, Dyrekcji ZOPO oraz Inspektora ds. sportu i rekreacji w Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, za co serdecznie dziękuję.

 Anna Łupińska

Categories: Aktualności