Seminarium Erasmus+ Education for greener future – the role of school in sparking climate awareness and enthusiasm

W dniach 16.-18.05.2022 roku w Lahti odbyło się międzynarodowe seminarium zorganizowane przez Fińską Agencję Narodową Erasmus+. W seminarium udział wzięło 70 nauczycieli z całej Europy. W wydarzeniu tym uczestniczyły również dwie nauczycielki naszej szkoły. Tematem tego seminarium była „Edukacja dla zielonej przyszłości – rola szkoły w podnoszeniu entuzjazmu i świadomości klimatycznej”.

Seminarium poświęcone było wskazaniu kluczowej roli szkół w podnoszeniu świadomości i odpowiedzialności za zmiany klimatu. Podkreślono, że edukacja może przyczynić się do budowania zrównoważonej przyszłości i przygotować uczniów do prowadzenia zrównoważonego stylu życia. Każdy zatem powinien zdobyć wiedzę, umiejętności i postawy, aby aktywnie chronić przyszłość naszej planety.

Podczas trzydniowych warsztatów uczestnicy dowiedzieli się o roli  szkoły w podnoszeniu świadomości na temat odpowiedzialności klimatycznej. Poznali różne podejścia do włączania zrównoważonego rozwoju do codziennego życia szkolnego. Zastosowanie tych rozwiązań w praktyce mogliśmy zaobserwować podczas wizyty w jednej ze szkół fińskich – Kivimaa School w Lahti. W 1999 r szkoła ta przystąpiła do międzynarodowego programu Green Flag (Zielona Flaga), będącego częścią programu Eco –Schools (Szkoły ekologiczne). Program ten obejmuje łącznie 59000 szkół w 72 krajach i ma na celu zwiększanie świadomości młodych ludzi w temacie ekologii i zrównoważonego rozwoju. Jak przekłada się to na życie codzienne szkoły? Inicjatywa dotycząca działań ekologicznych jest oddana w ręce uczniów. To oni planują działania na kolejny rok szkolny i wyznaczają cele, które ma osiągnąć cała społeczność szkolna. Czuwają nad przebiegiem tych działań, a pod koniec roku szkolnego dokonują ewaluacji rocznego programu. Zajmują się sprawami zużycia wody w szkole, oszczędzania energii elektrycznej, segregacji śmieci oraz działaniami wspierającymi zdrowie i dobre samopoczucie uczniów. Co roku Komitet Ekologiczny złożony z uczniów i wspierany przez nauczycieli, wybiera jeden temat na nadchodzący rok szkolny. Komitet zbiera się raz w miesiącu, aby na bieżąco podsumowywać swoje działania.

W szkole organizowane są tez różne zajęcia rozwijające świadomość ekologiczną uczniów: np. zajęcia artystyczne podczas których wykorzystywane są odpady, np. ścinki materiałów, papieru, pudla, gazety i inne. Ciekawe i zaskakujące dla nas było również to, że po szkole chodzi się w skarpetkach! Przed szkolą jest założony i pielęgnowany przez uczniów ogródek. Uczniowie budują domki dla owadów, a w pobliskim lesie zawieszają karmniki dla ptaków.

Podczas szkolenia stworzona została sieć kontaktów, która mamy nadzieję zaowocuje w przyszłości międzynarodowymi projektami z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Lucyna Bajak
Agnieszka Dzikiewicz

Categories: Aktualności