Akcja Lato

Akcja Lato 2022 będzie odbywała się w dniach 27.06.2022 r.- 29.07.2022 r.

Półkolonia przeznaczona jest dla uczniów klas 1- 4 Szkoły Podstawowej w Łazach. Zajęcia będą realizowane na terenie placówki z uwzględnieniem wytycznych dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Zajęcia będą odbywały się w godz. 7.30- 17.00.

W programie Akcji Lato 2022 znajdą się m. in. zajęcia:

  • plastyczno- techniczne,
  • sportowe,
  • piesze wędrówki,
  • gry terenowe
  • zajęcia ceramiczne

wyjazdy: zwiedzanie Warszawy, Ogród Zoologiczny Łódź, basen lub termy, Sady Klemensa, Miasteczko westernowe, itp.

*Wyjazdy są uzależnione od liczby uczestników!

Koszt wyjazdów ponoszą rodzice. Przewidywany tygodniowy koszt wyjazdów – 150zł + ok. 150 zł autokar.

Rodzice wnoszą opłatę za wyjazdy po akceptacji karty zgłoszenia, którą składamy na portierni w budynku Szkoły przy ul. Słojewskiego.

Opłata nie podlega zwrotowi w sytuacji, gdy dziecko nie bierze udziału w wycieczce.

Dokładny program będzie podany 20 czerwca 2022 r.

Zapisów można dokonywać od 02.06.2022 r. do 07.06.2022 r. do godz. 16:00

Za pomocą formularza FORMS – TUTAJ

Categories: Aktualności