Db@m o mój zasięg

13 grudnia 2019 r. (godz. 17.30-19.00) – spotkania z dr Maciejem Dębskim, założycielem i liderem Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, socjologiem problemów społecznych, wykładowcą akademickim. Zaproszony gość przedstawi swoje spojrzenie na problemy fonoholizmu i cyberprzemocy, odwołując się do ogólnopolskich badań zrealizowanych wśród 22000 uczniów oraz 4000 nauczycieli.

Zapraszamy!

4 g. lekcyjna (10.50-11.35) – wykład dla klas łączonych 2-3,

5 g. lekcyjna (11.45-12.30) – wykład dla klas łączonych 4-6,

6 g. lekcyjna (12.50 – 13.35) – wykład dla klas łączonych 7-8.,

14.30 – 16.30  szkolenie dla Rady Pedagogicznej,
17.30-19.00 szkolenie dla Rodziców.

Podczas spotkania autor przedstawi program dla najmłodszych ,,Fonolandia”

Spotkania z Uczniami i Nauczycielami odbędą się w segmencie sportowym, spotkania z Rodzicami – w stołówce. 

Categories: Aktualności