Międzyszkolna Konferencja ,,Krok po kroku bliżej dziecka”

25 kwietnia 2024 roku odbyła się w naszej szkole Międzyszkolna Konferencja Nauczycieli Specjalistów pod hasłem ,,Krok po kroku bliżej dziecka”, której celem było omówienie wyzwań i praktyk związanych z edukacją dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W konferencji uczestniczyli nauczyciele specjaliści ze szkół w gminie Lesznowola, za co serdecznie dziękujemy.

Podczas konferencji poruszono takie tematy, jak: uczniowie z orzeczeniem i opinią w szkole, profil ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcie emocjonalne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, radzenie sobie z trudnymi zachowaniami, teoria umysłu oraz zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Atmosfera była niezwykle sprzyjająca współpracy i wymianie doświadczeń. Konferencję otworzyła pani dyrektor Anna Łupińska, a uczestnicy mieli okazję aktywnie brać udział w zajęciach, w tym w ćwiczeniach praktycznych.

Wnioskiem końcowym jest potrzeba organizowania jak największej liczby takich spotkań, abyśmy mogli uczyć się od siebie nawzajem i stale doskonalić naszą pracę.

Dziękujemy wszystkim za udział i czekamy na kolejne wspólne spotkania!

Categories: Aktualności