Nauka hybrydowa w klasach 1 – 3 od 15 marca 2021 r.

Szanowni Państwo!

Od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r. klasy 1-3 będą funkcjonowały
w trybie hybrydowym.

Nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 W związku z tym organizacja w najbliższych dwóch tygodniach będzie wyglądała następująco:

1) w tygodniu 15 – 19 marca 2021 r.:

– nauczanie zdalne – klasy 3b, 3d, 2a, 2b, 1c, 1d

– nauczanie stacjonarne – 3a, 3c, 2c, 2d, 1a, 1b

2) w tygodniu 22 –26 marca 2021 r.:

– nauczanie zdalne – klasy 3a, 3c, 2c, 2d, 1a, 1b

– nauczanie stacjonarne – klasy 3b, 3d, 2a, 2b, 1c, 1d

Nauka zdalna będzie odbywała się na zasadach znanych już Państwu z poprzedniego okresu.

 Zajęcia z dziećmi będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Microsoft 365 z usługą Office 365 (m.in. Teams).

Praca poszczególnych klas odbywać się będzie w oparciu o dotychczasowy plan lekcji. Ewentualne modyfikacje wynikają z konieczności dostosowania dziennego planu do możliwości psychofizycznych uczniów i zasad higieny pracy umysłowej.
O uzasadnionych modyfikacjach w planie dnia wychowawcy będą informowali rodziców w przeddzień przez dziennik, a uczniów podczas lekcji w TEAMS. Prowadzone będą także zajęcia terapii pedagogicznej, spotkania z psychologiem i z pedagogiem, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, rewalidacyjne.

Uczestnikami zajęć stacjonarnych mogą być wyłącznie uczniowie zdrowi, których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Obowiązują znane zasady: maseczka, dystans społeczny i dezynfekcja rąk. Uczniowie powinni mieć własne przybory. Zajęcia stacjonarne odbywają się w salach przydzielonych od 18 stycznia, do szkoły należy wchodzić ustalonymi wejściami (tak jak do tej pory).

Anna Łupińska
dyrektor szkoły

Categories: Aktualności