Nauka w trybie hybrydowym w klasach I-III od 26 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo!

Od dnia 26 kwietnia 2021 r. klasy 1-3 będą funkcjonowały w trybie hybrydowym.

Nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 W związku z tym organizacja w tygodniu 26 – 29 kwietnia 2021 r. będzie wyglądała następująco:

– nauczanie stacjonarne – klasy 3b, 3d, 2a, 2b, 1c, 1d

– nauczanie zdalne – 3a, 3c, 2c, 2d, 1a, 1b

30 kwietnia 2021 r. – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, zarówno stacjonarnych, jak zdalnych.

http://lazy.edu.pl/_pliki/20-21/dokumenty/kalendarz_2020_21_zmiany.pdf

Praca poszczególnych klas odbywać się będzie w oparciu o dotychczasowy plan lekcji.

Uczestnikami zajęć stacjonarnych mogą być wyłącznie uczniowie zdrowi, których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Obowiązują znane zasady: maseczka, dystans społeczny i dezynfekcja rąk. Uczniowie powinni mieć własne przybory.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w salach przydzielonych od 18 stycznia (w segmencie B i E), do szkoły należy wchodzić ustalonymi wejściami (tak jak po feriach).

Anna Łupińska
dyrektor szkoły

Categories: Aktualności