Wybory do Samorządu Szkolnego

Samorządy mają głos!

Szkolne wybory do Samorządu Uczniowskiego 2022

30 września wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Samorządy mają głos!”
i wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowaliśmy w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W tym dniu w kilkuset szkołach w całej Polsce odbywały się demokratyczne wybory do władz samorządów uczniowskich. My również przystąpiliśmy do tego niezwykle ważnego dla Uczniów projektu.

Zorganizowaliśmy wybory w formule rekomendowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Przygotowaliśmy więc ordynację wyborczą, określającą zasady kandydowania
i głosowania.

Nowością były między innymi karty poparcia dla kandydatów oraz karty wyborcze
i obwodowe komisje wyborcze.

Powołana została szkolna Komisja Wyborcza, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Każdy kandydat musiał zdobyć przynajmniej 31 głosów poparcia innych uczniów, aby móc startować w wyborach.

Przygotowaliśmy karty wyborcze i urny, które opatrzone zostały pieczęcią szkoły
i gwarantowały tajność wyborów.

Karty wyborcze zostały przygotowane również w języku ukraińskim.

Wybory poprzedzone były debatą wyborczą z udziałem wszystkich kandydatów, która odbyła się 27 września. Debatowaliśmy w dwóch turach, spotkania odbyły się dla klas 4-6 oraz 7-8. Debatę prowadził Piotr Nużyński, uczeń klasy 8c. Wyznaczony został również sekretarz: Paweł Zahorbeński oraz zespół obsługi technicznej: fotograf i uczniowie czuwający nad sprzętem nagłaśniającym.

Zosia Salamończyk z klasy 8a przeprowadziła sondę wśród Uczniów i Nauczycieli, pytając, co myślą o SU oraz dlaczego organizacja i udział w wyborach jest ważny.

Nauczyciele naszej szkoły wskazywali, że:

 • dzięki SU uczniowie mogą mieć głos w ważnych sprawach dotyczących szkoły,
 • SU jest bardzo ważnym organem szkoły, ponieważ głos uczniów jest bardzo istotny,
 • SU rozwija postawy demokratyczne, reprezentuje interesy uczniów, rozwiązuje w miarę możliwości realne problemy,
 • SU to głos wszystkich Uczniów,
 • dzięki niemu dużo się dzieje w szkole,
 • to ważne, aby wybierać te osoby, które będą reprezentować Uczniów,
 • dobrze jest mieć wpływ na to, kto nas reprezentuje,
 • dzięki SU uczniowie rozwijają postawy obywatelskie,
 • bez Uczniów i SU nie ma szkoły demokratycznej,
 • bez SU uczniowie uważaliby, że nie mają wpływu na życie szkoły i mieliby pretensje do władz szkoły,
 • SU uczy organizacji i pomaga zdobyć ważne kompetencje, przydatne w życiu, np. w przyszłej pracy.

Uczniowie o Samorządzie mówią:

 • Samorząd to ważna grupa ludzi, która przedstawia władzom szkoły postulaty uczniów. Są to osoby, które chcą na prośbę Uczniów zmieniać szkołę, aby była przyjazna dla każdego,
 • SU jest ważny, ponieważ przedstawia pomysły uczniów władzom szkoły,
 • dzięki SU dzieci i młodzież uczą się samodzielności, podejmowania decyzji, są otwarci na nowe pomysły,
 • dzięki SU nasza szkoła staje się szkołą marzeń,
 • jest to ważne, ponieważ uczniowie mogą zdecydować, kto będzie ich reprezentować i kto będzie zgłaszał potrzeby uczniów,
 • SU rozwija samodzielność i uczy odpowiedzialności oraz angażowania młodych ludzi do podejmowania decyzji.

Przeprowadziliśmy również quiz na temat SU, uczniowie mogli wziąć w nim udział za pomocą kodów QR.

Dzień przed wyborami ogłoszona została cisza wyborcza, a kandydaci poproszeni
o zdjęcie plakatów wyborczych. Od tej chwili obowiązywał całkowity zakaz agitacji na terenie szkoły, a nad stosowaniem się do ustalonych zasad czuwała Komisja Wyborcza. Uczniowie zostali poinformowani również o prawie do wniesienia protestu wyborczego w przypadku łamania zasad określonych w ordynacji wyborczej.

Wybory odbywały się w czterech lokalach wyborczych podczas dwóch długich przerw.

Uczniowie uczestniczący w wymianie międzynarodowej mieli prawo do głosowania poprzez formularz Forms, udostępniony na indywidualnych kontach w Teams.

Zadbaliśmy również o to, aby wszyscy kandydaci mieli równe prawa, dlatego podczas debaty zaprezentowany został program kandydatki uczestniczącej w wymianie.

Dołożyliśmy wielu starań, aby wybory w naszej szkole były demokratyczne, powszechne, równe i tajne.

Komisja wyborcza w licznym składzie czuwała nad przebiegiem wyborów, wydawała karty do głosowania, odnotowywała uczniów, którym wydano karty, a następnie sprawnie obliczyła wyniki głosowania.

Wyniki wuborów:

Uprawnionych uczniów do głosowania było 361 Uczniów.

Wszystkich głosów oddano 242.

Głosów ważnych oddano 165.

Głosów nieważnych 77.

Wyniki głosowania:

Najwięcej głosów uzyskała Maja Świtulska – 66

Aleksandra Milone – 42 głosy,

Anna Myśliwiec – 21 głosów,

Maria Dymek – 20 głosów,

Alexandra Orłowska – 16 głosów.

Wszystkim kandydatom serdecznie gratulujemy, a Mai życzymy sukcesów w pracy Samorządu!

Organizację wyborów wspierały Pani wicedyrektor Agnieszka Tyczyńska oraz opiekun SU z ubiegłego roku, Pani Dorota Brożek.

Przed Uczniami kolejny krok: wybór opiekuna SU. Zgodnie z regulaminem SU w naszej szkole opiekuna wybiera zarząd SU.

Categories: Aktualności