Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

9.00 – spotkanie online oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 z dyrektorem szkoły
Link do spotkania

9.30 – spotkania online z wychowawcami w TEAMS

10.00 – spotkanie online klas  4-8 z dyrektorem szkoły
Link do spotkania

10.30 – spotkania online z wychowawcami w TEAMS

Harmonogram odbioru świadectw

26 czerwca (piątek)  –  klasy 8, 3, 1

klasy ósme
11.00 – klasa 8 a
12.30 – klasa 8 b
14.00 – klasa 8 c
miejsce:
taras przy stołówce (wejście od bramy wjazdowej na parking szkolny)
lub – w razie deszczu – w sali 12 E (wejście przy rowerowni)

klasy trzecie
10.00 – klasa 3 a
11.30 – klasa 3 b
13.00 – klasa 3 c
miejsce:
zielona klasa (wejście od strony segmentu sportowego)
lub – w razie deszczu – w sali 1 E (wejście przy bieżni)

klasy pierwsze
15.00 – 17.00
miejsce:
wejście do szkoły przy ul. Ks. H. Słojewskiego 1

oddziały przedszkolne – odbiór dyplomów
7.00 – 17.00
miejsce:
wejście do szkoły przy ul. Ks. H. Słojewskiego 1

29 czerwca – 3 lipca   godz. 7.00 – 17.00 – klasy 2, 4, 5, 6, 7
miejsce:
wejście do szkoły przy ul. Ks. H. Słojewskiego 1

29 czerwca (poniedziałek) – klasy drugie
30 czerwca (wtorek) – klasy czwarte
1 lipca (środa) – klasy piąte
2 lipca (czwartek) – klasy szóste
3 lipca (piątek) – klasy siódme

Świadectwa mogą być wydane uczniom – indywidualnie lub rodzicom
– dla wszystkich dzieci w rodzinie.

Uczniowie z klas 4 – 8, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą
i wzorową ocenę zachowania otrzymują świadectwa z wyróżnieniem, natomiast uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,00 oraz bardzo dobrą i wzorową ocenę zachowania otrzymują dodatkowo stypendia za wyniki w nauce (stypendium może być również odebrane przez rodzica, który składa podpis). Zasada ta dotyczy również stypendium za osiągnięcia sportowe.

Podczas odbioru świadectw Uczniowie oraz Rodzice mają możliwość zwrotu książek do biblioteki i kluczyków do szafek, a także – po zgłoszeniu potrzeb – odebrania z portierni rzeczy pozostawionych w szkole.

Punkt odbioru dokumentów, nagród i własności Uczniów oraz zwrotu mienia szkoły znajduje się przy wejściu głównym do budynku przy
ul. Ks. Słojewskiego 1.

Świadectwa, które nie zostaną odebrane w wyznaczonych terminach mogą być odebrane we wrześniu lub w wakacje w godz. 7.00 – 15.00 po indywidualnym, telefonicznym umówieniu się Ucznia/Rodzica z pracownikiem sekretariatu.

Podczas ww. spotkań obowiązuje Procedura przeciwepidemiczna ustalona zgodnie
z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa
oraz ochrony zdrowia uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły.

Procedura przeciwepidemiczna

Categories: Aktualności