Nasi Stypendyści

W bieżącym roku szkolnym Pani Wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik przyznała naszym uczniom 9 stypendiów Wójta Gminy Lesznowola:

Za wybitne osiągnięcia w edukacji szkolnej:

Za osiągnięcia artystyczne:

Za osiągnięcia sportowe:

Z wnioskami o wszystkie stypendia występowała dyrektor szkoły, Pani Anna Łupińska.

Categories: Aktualności